Ordinace dětské kardiologie Praha

Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.


 • 1974 Univerzita Karlova v Praze
 • 1978 atestace pediatrie
 • 1981 atestace dětská kardiologie
 • 1991 kandidát lékařských věd
 • 1995 docent - 2. lékařská fakulta UK
 • 2005 profesor - 2. lékařská fakulta UK

Dětské kardiocentrum FN v Motole

 • 1978 - 1988 vedoucí lékař pooperační JIP
 • 1989 - dosud primář kardiologického oddělení

Great Ormond Street Hospital, Londýn

 • 1988 - 1989 primář pooperační JIP
 • 1978 Česká kardiologická společnost
 • 1978 Česká pediatrická společnost
 • 1986 Association for European Paediatric Cardiology
 • 2005 Etická komise FN v Motole
 • 2006 Vědecká rada FN v Motole
 • 2012 European Society of Cardiology
 • Monografie Dětská kardiologie, Galén 2006, získala ceny Českého literárního fondu a České pediatrické společnosti
 • Autor nebo spoluautor více než 90 původních prací v domácích a v zahraničních časopisech
 • Angličtina plynně


 • 2004 Univerzita Karlova v Praze
 • 2009 atestace pediatrie
 • 2011 atestace dětská kardiologie
 • 2004 - 2007 Klinika dětského a dorostového lékařství VFN
 • 2007 - dosud Dětské kardiocentrum FN v Motole
 • 2010 Česká kardiologická společnost


 • 2008 Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2015 atestace pediatrie
 • 2018 atestace dětská kardiologie
 • 2014 akademicko-vědecký titul Ph.D.
 • 2008 – 2017 Dětská klinika při LF UP a FN v Olomouci
 • 2017 – dosud Dětské kardiocentrum při 2. LF UK a FN v Motole
 • Česká lékařská komora
 • Česká pediatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Angličtina
 • Francouzština