MUDr. Ondřej Materna, Ph.D.

Kvalifikace


  • 2004 Univerzita Karlova v Praze
  • 2009 atestace pediatrie
  • 2011 atestace dětská kardiologie
  • 2022 Ph.D.

Praxe


  • 2004 Klinika dětského a dorostového lékařství VFN
  • 2007 dosud Dětské kardiocentrum FN v Motole

Odborné společnosti


  • 2010 Česká kardiologická společnost

Znalost jazyků


  • angličtina plynně