MUDr. Jiří Houda, Ph.D.

Kvalifikace


 • 2008 Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2015 atestace pediatrie
 • 2018 atestace dětská kardiologie

Akademická činnost


 • 2014 akademicko-vědecký titul Ph.D.

Praxe


 • 2008 – 2017 Dětská klinika při LF UP a FN v Olomouci
 • 2017 – 2023 Dětské kardiocentrum při 2. LF UK a FN v Motole

Odborné společnosti


 • Česká lékařská komora
 • Česká pediatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká kardiologická společnost

Znalost jazyků


 • Angličtina
 • Francouzština