Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.

Kvalifikace


 • 1974 Univerzita Karlova v Praze
 • 1978 atestace pediatrie
 • 1981 atestace dětská kardiologie

Akademická činnost


 • 1991 kandidát lékařských věd
 • 1995 docent – 2. lékařská fakulta UK
 • 2005 profesor – 2. lékařská fakulta UK

Praxe


Dětské kardiocentrum FN v Motole

 • 1977 – dosud

Great Ormond Street Hospital, Londýn

 • 1988 – 1989 primář pooperační JIP

Odborné společnosti a profesní komise


 • 1978 Česká kardiologická společnost
 • 1978 Česká pediatrická společnost
 • 1986 Association for European Paediatric Cardiology
 • 2005 Etická komise FN v Motole
 • 2006 Vědecká rada FN v Motole
 • 2012 European Society of Cardiology

Vědecká činnost


 • Monografie Dětská kardiologie, Galén 2006, získala ceny Českého literárního fondu a České pediatrické společnosti
 • Autor nebo spoluautor více než 100 původních prací v domácích a v zahraničních časopisech

Znalost jazyků


 • Angličtina plynně